coaching

U kan in onze multidisciplinaire praktijk terecht voor allerlei vragen rondom gezonde leef- en eetgewoonten.

Onze coach, Daisy Lavrysen is in 2004 afgestudeerd als Bachelor in het Bedrijfsmanagement. Omwille van haar interesse voor gezonde eet-, leef- en werkgewoonten, heeft ze nadien nog een bijkomende opleiding gevolgd tot leefstijl en job coach en is ze gespecialiseerd in voedingsadvies, energie- en
stressmanagement, assertiviteitstraining en loopbaanbegeleiding.

Coaching

Bij coaching wordt de focus gelegd op het unieke verhaal van elk individu

Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen.  Uitgangspunten vormen de normen en waarden, ambities en talenten van de coachee.  Door coaching neemt het zelf-accepterend, zelf-bewust, zelf-sturend en zelf-oplossend vermogen toe waarbij persoonlijke resultaten bereikt worden. 

De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn.  Doel is dat ze een leven kunnen leiden met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben.  

De loopbaancoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun welbevinden op het werk. Doel is dat ze hun carrière kunnen vormgeven, een betere work-life balans kunnen creëren en meer werkvreugde mogen ervaren.

We zijn er ons van bewust dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om over persoonlijke aangelegenheden te praten. Daarom zorgen we steeds dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt bij coaching. Het is belangrijk om een coaching te kunnen bieden waarin de kracht en mogelijkheden van het individu centraal staan en waarin de vraag naar hulp zo goed mogelijk geformuleerd en beantwoord wordt.

Hoe verloopt een begeleiding? 

Eerst maken we een afspraak voor een intakegesprek om te luisteren naar uw vragen. Daarna plannen we vervolggesprekken in waarin de begeleiding en ondersteuning op een deskundige, respectvolle, persoonlijke en vertrouwelijke manier zal verlopen.

U kan bij ons terecht met al uw vragen over gezonde leef- en eetgewoonten:

  • Gezonde voeding

  • Energie-, stress- en timemanagement

  • Psycho – fysieke en mentale weerbaarheid

  • Grenzen afbakenen en behouden

  • Ruimte scheppen voor jezelf

  • Meer zelfvertrouwen

  • Hoogsensitiviteit / overprikkeling

  • Faalangst/perfectiestress

  • Communicatievaardigheden

Praktisch

Een sessie leefstijlcoaching duurt +/- 1 uur. De kostprijs hiervan is €50.

Een sessie loopbaancoaching duurt +/- 1,5 – 2 uur. De kostprijs hiervan is 40€ per loopbaancheque. Je eerste loopbaancheque is goed voor 4 uur begeleiding en je tweede voor 3 uur.

Loopbaancheques VDAB
Generation Balance

Voel u steeds vrij om contact op te nemen:

Logo Therapy 4U wit
Seppendijk 39   |   2440 Geel
014 59 13 01