leefstijlcoaching

U kan in onze multidisciplinaire praktijk terecht voor allerlei vragen rondom gezonde leef- en eetgewoonten.

Onze leefstijl coach Daisy Lavrysen, is in 2004 afgestudeerd als Bachelor in het Bedrijfsmanagement. Omwille van haar interesse voor gezonde voeding en beweging, heeft ze nadien nog een opleiding tot leefstijl coach gevolgd en is ze gespecialiseerd in voedingsadvies, energie-/vitaliteits- en stressmanagement.

Coaching

Bij coaching wordt de focus gelegd op het unieke verhaal van elk individu

Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zijn of haar zelfgekozen doelen.  Uitgangspunten vormen de normen en waarden, ambities en talenten van de coachee.  Door coaching neemt het zelf-accepterend, zelf-bewust, zelf-sturend en zelf-oplossend vermogen toe waarbij persoonlijke resultaten bereikt worden. 

De leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn.  Doel is dat ze een leven kunnen leiden met alle mogelijkheden en beperkingen die ze hebben.  

We zijn er ons van bewust dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om over persoonlijke aangelegenheden te praten. Daarom zorgen we steeds dat er een veilige omgeving gecreëerd wordt bij coaching. Het is belangrijk om een coaching te kunnen bieden waarin de mogelijkheden/opportuniteiten en kracht(en)/sterke punten van het individu centraal staan en waarin de vraag naar hulp zo goed mogelijk geformuleerd en beantwoord wordt.

Hoe verloopt een begeleiding? 

Eerst maken we een afspraak voor een intakegesprek om te luisteren naar uw vragen. Daarna plannen we vervolggesprekken in waarin de begeleiding en ondersteuning op een deskundige, respectvolle, persoonlijke en vertrouwelijke manier zal verlopen.

U kan bij ons terecht met al uw vragen over gezonde leef- en eetgewoonten:

 • Gezonde voeding

 • Gewichtsbehoud

 • Gewichtsverlies

 • Gewichtstoename

 • Faalangst/perfectiestress

 • Onzekerheid/zelfvertrouwen

 • Communicatie(vaardigheden)

 • Assertiviteit

 • Weerbaarheid

 • Grenzen afbakenen/stellen

 • Ruimte creëren/scheppen voor zichzelf

 • Overprikkeling

 • Energie-, stress- en timemanagement

Praktisch

Een sessie duurt +/- 60 minuten. De kostprijs hiervan is €50. Voel u steeds vrij om contact op te nemen:

AFSPRAAK MAKEN
Logo Therapy 4U wit
Seppendijk 39   |   2440 Geel
014 59 13 01
ONLINE AFSPRAAK MAKEN
E-MAIL